Klaus Fridberg Madsen
Cand. Arch. AArhus Arkitektskole
Bygnings- og RestaureringsArkitekt
Åhavevej 12 st th

8600 Silkeborg
+45 2972 5931
email@architekten.dk

CV:
Født i Almind (v. Kolding)
Fra Bramdrupdam
Udlært Tømrer i Kolding
Bygningskonstruktør BTH Horsens
Restaureringsarkitekt Cand.Arch. Aarhus 1988

Architekten.dk /km