Klaus Fridberg Madsen
Cand. Arch. AArhus Arkitektskole
Bygnings- og RestaureringsArkitekt MAA
Åhavevej 12 st th

8600 Silkeborg
+45 2972 5931
email@architekten.dk

CVR: 1269 4989
DanskeBank 3291 1619 8242

CV:
Født i Almind (v. Kolding)
Fra Bramdrupdam
Udlært Tømrer i Kolding
Bygningskonstruktør BTH Horsens
Restaureringsarkitekt Cand.Arch. Aarhus 1988

Architekten.dk /km